CN / EN

                investor relations

                社會責任

                互助基金
                奮達科技互助基金

                為創建幸福企業,提升員工歸屬感,奮達科技于2010年正式成立了互助基金會,由公司撥付固定資金并設立專用賬戶,為因遭遇重大疾病導致生活困難的員工及其配偶、子女、父母搭建救助平臺,員工可根據自己家庭的實際困難向公司提報申請,經過基金委員會審議表決,通過后予以發放救助基金。


                奮達科技互助基金會自成立以來,愛心基金累計幫扶超百人,總金額過百萬,已成為公司困難員工愛心援助的重要保障。


                行有道,愛無疆。愛心互助這短短四字,體現的不僅是奮達科技對員工生活上的幫助,還體現在奮達科技高度的企業使命和社會責任感?!耙环接须y、八方支援”這是中國的傳統美德,“以人為本”更是公司文化的精髓。奮達科技深刻認識到自身的社會責任,一直視全體員工為企業最寶貴的資產和財富,盡一切力量給予員工最好的發展環境、薪酬福利和人文關懷,最大限度地溫暖每一個需要幫助的困難群體和個人。


                愛心互助基金是全體奮達人愛心的凝結,是以人為本、無私奉獻、共享企業發展成果的價值觀的體現。

                互助基金愛心幫扶
                * 左右滑動查看更多
                姓名 幫扶原因
                何*輝 個人重大疾病
                李*強 個人重大疾病
                蘇*龍 個人重大疾病
                廖*強 個人重大疾病
                廖*良 子女重大疾病
                張*安 子女重大疾病
                廖*利 父母重大疾病
                林*輝 父母重大疾病
                孫*琴 父母重大疾病
                張*釗 父母重大疾病
                劉*惠 子女重大疾病
                王*榮 父母重大疾病
                甘*群 個人重大疾病
                吳*玲 父母重大疾病
                吳*生 配偶重大疾病
                韋*虎 個人重大疾病
                劉*惠 子女重大疾病
                李*林 父母重大疾病
                陳*美 父母重大疾病
                吳*壽 配偶重大疾病
                宋*通 子女重大疾病
                藍*林 個人重大疾病
                黃*英 子女重大疾病
                *艷 個人重大疾病
                張*金 父母重大疾病
                董*威 個人重大疾病
                *剛 父母重大疾病
                *芳 父母重大疾病
                *劍 父母重大疾病
                蔡*連 父母重大疾病
                鄧*輝 父母重大疾病
                潘*龍 父母重大疾病
                *容 父母重大疾病
                李*文 個人重大疾病
                陳*三 子女重大疾病
                郭*如 個人重大疾病
                *艷 個人重大疾病
                黃*其 父母重大疾病
                李*添 子女重大疾病
                李*兵 配偶重大疾病
                方*慶 個人重大疾病
                謝*亮 父母重大疾病
                周*義 配偶重大疾病
                李*貴 個人意外身亡
                黃*釗 父母重大疾病
                周*榮 父母重大疾病
                楊*華 配偶重大疾病
                楊*丹 父母重大疾病
                薛*潛 個人重大疾病
                *偉 個人重大疾病
                劉*釗 個人重大疾病
                何*芬 子女重大疾病
                劉*梅 父母重大疾病
                林*蘋 配偶重大疾病
                *良 配偶重大疾病
                劉*惠 父母重大疾病
                *剛 父母重大疾病
                冉*富 子女重大疾病
                賴*榮 父母重大疾病
                吳*玲 父母重大疾病
                吳*江 個人重大疾病
                張*紅 個人重大疾病
                姚*池 父母重大疾病
                郭*婷 父母重大疾病
                林*旺 個人重大疾病
                *峰 配偶重大疾病
                米*月 配偶重大疾病
                黃*東 父母重大疾病
                盧*周 父母重大疾病
                李*兵 配偶重大疾病
                許*斌 個人重大疾病
                龍*珍 父母重大疾病
                邱*富 父母重大疾病
                沈*生 父母重大疾病
                鐘*強 父母重大疾病
                華*文 子女重大疾病
                *芳 個人重大疾病
                李*英 父母重大疾病
                盧*微 個人重大疾病
                黃*妹 父母重大疾病
                *燕 配偶重大疾病
                曾*英 父母重大疾病
                羅*芳 個人重大疾病
                *星 父母重大疾病
                甘*貴 子女重大疾病
                *濤 父母重大疾病
                *煉 父母重大疾病
                葉*堅 個人重大疾病
                肖*全 父母重大疾病
                陳*霞 父母重大疾病
                楊*娟 父母重大疾病
                肖*寶 父母重大疾病
                周*仁 個人重大疾病
                吳*榮 父母重大疾病
                *軍 父母重大疾病
                *席 子女重大疾病
                藍*輝 子女重大疾病
                侯*梅 父母重大疾病
                吳*瓊 個人重大疾病
                鄭*楓 子女重大疾病
                丁*校 父母重大疾病
                周*芳 配偶重大疾病
                龐*聰 父母重大疾病
                孔*明 個人重大疾病
                梁*珍 個人重大疾病
                伍*雄 父母重大疾病
                李*萍 父母重大疾病
                *為 父母重大疾病
                国内精品久久久人妻中文字幕,久久久欧美国产精品人妻,A片人人澡C片人人人妻